Stockage in de best mogelijke omstandigheden

U wilt uiteraard een stockage in de best mogelijke omstandigheden, bewaakt en perfect afgeschermd tegen alle mogelijke risico’s. 

VPD zorgt hiervoor samen met de meest ervaren en professionele magazijniers.