Logistiek & het milieu

Logistiek & het milieu

De logistieke sector is onderhevig aan steeds strengere milieueisen. Binnen de groeiende e-commerce context is duurzaam bezorgen dan ook niet meer weg te denken. Hieraan besteden wij bij VPD enorm veel aandacht. Wij nemen een voortrekkersrol in bij deze belangrijke transitie binnen de transport- en logistieke sector:

  • We zijn onze vloot aan het omschakelen naar zero emission voertuigen en investeren niet meer in voertuigen met een verbrandingsmotor. Reeds 30% van onze vloot is emissievrij en we bouwen op naar 80% in 2025 .
  • In 2023 namen we onze eerste 100% elektrische trucks in gebruik;
  • We hebben een netwerk uitgebouwd van strategisch gelegen hubs zodat we alvast de last mile zo dicht mogelijk bij de eindklant kunnen aanvatten.
  • We werken toe naar 100% emissieloze thuisleveringen in 2025, eind 2023 was dat al 32% van onze thuisleveringen.
  • We zijn lid van de Green Deal.
  • Onze chauffeurs worden door DrivOlution gecoacht op rijstijl en verbruik.
  • We werken met een planningstool die onze routes op basis van de kortst mogelijke afstand, zo rijden we geen kilometer te veel en besparen we CO2.
  • We volgden het Sustainability Leadership Program aan de KU LEUVEN. 
Emissieloze leveringen

Emissieloze leveringen

Duurzame leveringen winnen ook enorm aan belang bij de consument zelf, zo geeft 61% van de Belgische bevolking de voorkeur aan een ecologisch verantwoorde leverwijze voor hun online gekochte goederen. 70% van hen zou zelfs bereid zijn langere levertijden te aanvaarden wanneer dit helpt het milieu te beschermen. Zo wordt de opkomst van leveringen met de fiets- of bakfiets door de respondenten positief onthaald.*

Niet onlogisch gezien wegvervoer dan ook een van de grootste oorzaken van luchtverontreiniging en broeikasgasemissies zijn in stedelijke gebieden. Minstens een kwart van de CO2-uitstoot in steden wordt veroorzaakt door transportactiviteiten.

Bij VPD schakelen we volop over naar emissieloze leveringen. Om aan ieders vraag te voldoen, hebben we verschillende types elektrische voertuigen in onze vloot. 

Kom je graag meer te weten over onze innovatieve werking? 

*Cijfers uit de enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer hield in april 2021

 

VPD innoveert
Green Deal duurzame stedelijke logistiek

Partner van Green Deal duurzame stedelijke logistiek

We zijn trots te kunnen melden dat we zijn toegetreden tot de Green Deal duurzame stedelijke logistiek. Een project met als doelstelling het efficiënt en emissievrij leveren in steden te bevorderen. 

We komen er vaak op terug, maar duurzame mobiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor steden. We bestellen alsmaar sneller en meer online, waardoor er ook meer kilometers afgelegd moeten worden om pakketten naar de eindklant te krijgen. Dat willen we bij VPD als leverpartner op een duurzame manier inrichten.

VPD steunt Go Forest

Elke seconde telt, want elke minuut verdwijnen er 27 voetbalvelden aan bos. 

Dat is de reden waarom we bij VPD niet wachten om onze schouders onder dit Go Forest project te zetten. “Let’s plan(t) the future together”, gaat om meer dan de juiste bomen op de juiste plek te planten. Ontbossing is een probleem dat ons allemaal treft, en bij Go Forest werken ze elke dag opnieuw aan een oplossing. Door te focussen op gedragsverandering willen ze namelijk de oorzaken rond de bodem- en ontbossingsproblematiek bij de wortel aanpakken. De positieve impact is voelbaar, want iedereen is betrokken.

Duurzaam ondernemen betekent niet alleen toekomstgericht te denken maar ook te handelen. Go Forest genereert digitale certificaten op basis van tijdstempels op de blockchain via een app, om te bewijzen dat een certificaat legitiem is en op dat specifieke moment werd aangemaakt. Ze registreren ook het aantal geplante bomen, de periode, de relevante SDG’s (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen).

Wetende dat er nu elke maand 100 bomen bijkomen, is alvast onze kleine bijdrage als Rainmaker aan de wereld van morgen. 

Overtuigd of wens je een offerte op maat?

First in last mile delivery Contact