Unieke zonne-energiecentrale in België

Op 14 februari werd door de Europese Commissie haar ambitieuze nieuwe CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen voorgesteld die met ingang van 2030 van toepassing zullen zijn.

Deze doelstellingen zullen bijdragen tot een vermindering van de CO2-emissies in de vervoerssector, aangezien vrachtwagens, stadsbussen en langeafstandsbussen meer dan 6 % van de totale broeikasgasemissies in de EU (25 % van de broeikasgasemissies van het wegvervoer) veroorzaken.

Als lid van het Green Deal project, met als focus het bevorderen van duurzame stedelijke logistiek, wordt hier bij VPD ook veel aandacht aan besteed. 

Sterker nog, VPD neemt een heuse pioniersrol op zich binnen deze belangrijke transitie in de transport- en logistieke sector.

Dirk Van Peteghem, Founder en Sustainability Manager, licht dit met veel plezier toe.

Dirk Van Peteghem: “Een absolute voorwaarde om tot een 100% dekkingsgraad te komen met elektrische voertuigen is om de Last Mile zo dicht mogelijk bij de eindklant aan te vangen. Vandaar dat we vandaag over een uitgebreid netwerk van lokale hubs beschikken, van waaruit de Last Mile Delivery wordt aangevat.

We beschikken momenteel reeds over een vloot van 30 elektrische bestelwagens en de eerste elektrische vrachtwagens zijn besteld. We kijken er nu al naar uit om in april onze eerste Volta truck aan het grote publiek te kunnen voorstellen.”

DUURZAME INVESTERINGEN

Dirk Van Peteghem: “Naast de investeringen in elektrische voertuigen, is het natuurlijk belangrijk om ook over de juiste laadinfrastructuur te beschikken. Gezien we zelf niet de eigenaar zijn van de gebouwen, zijn we met WDP, de eigenaar van de site in Zellik, rond de tafel gaan zitten met als resultaat, de bouw van een zonne-energiecentrale met laad-en opslaginfrastructuur op het terrein.

De werken werden opgestart in december, eerst werd het dak gerenoveerd en vervolgens, in januari, werden de zonnepanelen gelegd, een oppervlakte van in totaal 12 000 m². Momenteel zijn de werken voor de graaf- en bekabelingswerken voor laadpalen in volle gang.”

Wat maakt deze zonne-energiecentrale uniek in België?

Dirk Van Peteghem: “We zijn de eerste site die niet alleen over een zonnepanelenpark beschikt, we zullen onze energie ook kunnen opslaan in een Mega batterij van 1376 Kwh. Daarboven zal een Energy Management System (EMS) erop toezien dat we steeds op het geschikte moment de juiste keuzes maken wat we met de energie doen. Complementair zal een geïntegreerd weerstation voorspellen wat de mogelijke opbrengst voor de komende dagen zal zijn.

Met trots durven we stellen dat wij als één van de eerste in België over een park met zulke capaciteit zullen beschikken.”

ENERGIEPIEKEN AFVLAKKEN

Kan je het voordeel toelichten van een Li-ion batterij en een Energy Management System?

Dirk Van Peteghem: “Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van een batterij, zo kunnen we onze overtollige energie opslaan en gebruiken wanneer we die nodig hebben. De bestelwagens en vrachtwagens worden s ’avonds en ’s nachts opgeladen. Op die momenten is er geen energieproductie. We kunnen  de oplaadtijd niet verspreiden doorheen de dag. Dan is het natuurlijk  voordeliger dat we de opgeslagen energie uit de batterij kunnen gebruiken en geen piek veroorzaken als alle wagens tegelijk aan het opladen zijn.

Het EMS laat toe dat alle energie optimaal gebruikt zal worden en op het juiste moment zal kiezen waar er stroom nodig is. Op termijn voorzien we ook een koppeling met onze planning software zodat elk voertuig over de juiste hoeveelheid stroom beschikt om de dag nadien zijn route af te werken.

De batterij dient ook als back-up bij bijvoorbeeld een black-out. In dat geval kunnen we nog steeds voldoende stroom naar de voertuigen sturen zodat ze de dag nadien kunnen vertrekken.

Met de zonnepanelen willen we niet alleen energie voorzien voor de laders die we zullen installeren, maar ook de elektriciteit in onze kantoren. Onze kantoren zullen opgefrist worden en voorzien worden van nieuwe technieken op gebied van verluchting en verwarming, o.a. door de installatie van warmtepompen. Ook hier werken we aan duurzaamheid.”

“Wij staan zeker open voor dialoog met andere bedrijven”

De zonnepanelen zijn nu geïnstalleerd, wat is de volgende fase in de transitie van de site?

Dirk Van Peteghem: “We zijn nu volop bezig met de graafwerken voor de laadinfrastructuur. Momenteel voorzien we 6 snelladers van 60 kW, 4 van 150 kW voor intern gebruik en 2 van 150 kW voor extern gebruik. Deze kunnen in een later stadium uitgebreid worden. Ik ben ook van mening dat het geen zin heeft om over te dimensioneren, alhoewel we toch de bekabeling voorzien om in de toekomst naar 200 of 300 kW-laders te kunnen overstappen moest de nood er zijn.”

We hebben trouwens voorzien om snelladers aan de kaaien te plaatsen. Zo zal het mogelijk zijn voor onze chauffeurs, maar ook voor andere transporteurs die bij ons komen laden of lossen, tijdens deze activiteit het voertuig aan de lader te hangen. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.

Ik sta er zeker voor open om met andere bedrijven in dialoog te gaan om te bespreken hoe wij dit aangepakt hebben en onze visie op de toekomst toe te lichten.”

LOKALE HUBS

Hoe zit het met de energievoorziening en oplaadmogelijkheden in de lokale hubs?

Dirk Van Peteghem: “Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe we dit op kleinere schaal kunnen toepassen. Misschien zullen we in de toekomst met het oog hierop wel moeten uitwijken naar andere locaties. Wij willen er alvast alles aan doen om in de toekomst alle Last Mile Deliveries volledig duurzaam te kunnen uitvoeren.”

FACTS

  • 12 000 m² zonnepanelen

  • 1501 kWp

  • Weerstation

  • 1376 kWh DC (Li-ion) batterij

  • Energy Management System

  • 6 x DC snelladers 60 kW

  • 4 x DC snellader 150 kW (enkel/dubbel) voor intern gebruik

  • 2 x DC snellader 150 kW (enkel/dubbel) voor extern gebruik

  • 17 x 22 kW muurladers

Wil je hier graag nog iets aan toevoegen?

Dirk Van Peteghem: “Het is een feit dat er bij alle deze werkzaamheden CO2-uitstoot plaatsvindt. Bij de productie van zonnepanelen spreekt men over +/- 350 kg/ CO2 per zonnepaneel. Dit geldt overigens ook voor elektrische bestelwagens, vrachtwagens, warmtepompen, laadinfrastructuur en welke andere duurzame oplossing dan ook.

Maar ook hier zetten wij actief in om deze uitstoot zoveel mogelijk te compenseren.

Onze samenwerking met Go-Forest is hier een voorbeeld van. We zijn ervan overtuigd dat we iets moeten doen want “There is no Planet B”.”

Overtuigd of wens je een offerte op maat?

First in last mile delivery Contact