VPD preventieadviseur

Werknemer in de kijker: Wendy Cnop, preventieadviseur

Wanneer we samen door één van de depots van VPD lopen, is Wendy meteen opmerkzaam. Eén van de collega’s wiens shift erop zit, heeft geen veiligheidshesje aan. Met een kwinkslag wijst ze hem erop. Even later passeert hij opnieuw, mét veiligheidshesje én een knipoog.

Maar de rol van preventieadviseur gaat veel verder dan alleen het aansporen van collega’s om de veiligheidsvoorschriften te volgen. Ook al is Wendy nog maar enkele maanden bij VPD aan het werk, ze vertelt honderduit.

Hoe ben je bij VPD terechtgekomen?

Wendy: Ik heb altijd een passie gehad voor preventie en welzijn. Oorspronkelijk wilde ik politieagent worden, vandaar dat ik een opleiding Integrale Veiligheid gevolgd heb. Na mijn studie begon ik als Security Guard op de luchthaven en daarna werkte ik een aantal jaar bij een uitzendkantoor, eerst als HR-consulent, later als Safety Officer. Uiteindelijk besloot ik mijn vleugels uit te slaan en op zoek te gaan naar een job als preventieadviseur. Zo ben ik hier beland.

Wat houdt je werk als preventieadviseur precies in?

Wendy: Mijn werk is enorm breed: dat gaat van milieu over psychosociaal welzijn, brandveiligheid, bureau-ergonomie tot zelfs afvalbeheer. Op basis van een globaal preventieplan voor vijf jaar werk ik een jaaractieplan uit met prioriteiten. Zo houden we het overzicht.

We werken volgens het “dynamische risicobeheersingssysteem” (DRBS), waarbij ik continu zoek naar verbeteringen. Ik voer ook risicoanalyses uit en onderzoek hoe we arbeidsongevallen kunnen voorkomen.

Altijd ruimte voor verbetering

Wat was je eerste indruk toen je hier begon?

Wendy: Toen ik hier startte, merkte ik dat er al veel goed liep, maar er is altijd wel ruimte voor verbetering. Ik had totaal geen ervaring in de transportsector, en dus leer ik veel bij, bijvoorbeeld op het vlak van batterijen voor de elektrische voertuigen. Als basis zijn er de jaarlijks terugkomende wettelijke verplichtingen, zoals de keuring van brandblussers en het opzetten en coördineren van brandoefeningen. Het is veel opvolging maar tegelijk bekijken we ook hoe het beter kan.

Je noemde de elektrificatie van het wagenpark. Hoe beïnvloedt dat jouw werk als preventieadviseur?

Wendy: Transport is een specifieke sector. De elektrificatie van ons wagenpark brengt nieuwe veiligheidsuitdagingen met zich mee. Het is belangrijk dat de laadpalen voor de elektrische voertuigen op een veilige plaats staan en voldoen aan alle veiligheidsnormen. Ik ga me daarom nog verder verdiepen in elektriciteit.

Met humor bereik je veel

Hoe pak je de samenwerking met verschillende afdelingen aan?

Wendy: Ik word vaak spontaan betrokken bij nieuwe projecten, wat aantoont hoe belangrijk veiligheid binnen het bedrijf wordt gevonden.

Het globaal preventieplan en het jaaractieplan worden opgesteld in samenspraak met verschillende afdelingen. Veel verschillende personen zijn erbij betrokken. Na elke actie, zoals een evacuatieoefening, evalueer ik samen met hen wat goed ging en wat beter kan.

Ik wil de medewerkers duidelijk maken dat ik het vooral voor hén doe; voor hun veiligheid en gezondheid. Het is een werk van lange adem en veel mensen doen het uitstekend, maar niet iedereen pakt het meteen goed op. Het is ook mijn taak om hen te sensibiliseren en uit te leggen waarom iets belangrijk is.

Welke vaardigheden zijn belangrijk in jouw functie?

Wendy: Oplettendheid, sommige zaken zie je niet op het eerste oog. En een gezonde dosis humor is heel belangrijk. Ik probeer problemen eerst op een luchtige manier aan te pakken, ik ben geen tiran of wil niet met het vingertje wijzen.

Daarnaast is goed kunnen luisteren heel belangrijk. Er is een vertrouwenspersoon, maar medewerkers kunnen ook bij mij terecht voor een luisterend oor, bijvoorbeeld als ze werkdruk ervaren of als ze het gevoel hebben dat ze gepest worden. Overtuigingskracht is ook belangrijk, aangezien veiligheid en preventie vaak investeringen en centen vergen die ik moet kunnen uitleggen en verdedigen aan het management.

Positieve mentaliteit en open cultuur

Wat vind je het leukst aan je werk bij VPD?

Wendy: Het feit dat mijn werk zo breed is. Ik bezoek verschillende locaties en houd me bezig met uiteenlopende projecten. VPD is heel open en familiaal, zonder hiërarchie. Ik werk hier nog niet zo lang, maar ze beginnen me hier al te kennen en mijn suggesties worden serieus genomen. Ik heb nog geen echt grote projecten geleid, maar ook bij kleinere, zoals het herschrijven van de incidentenfiche en vernieuwing van de EHBO-affiches heb ik heel wat positieve respons gekregen. Ik voel me gesteund.

Hoe zie je de toekomst bij VPD?

Wendy: Ik hoop een blijvende meerwaarde te kunnen bieden en ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken. Idealiter zijn er geen arbeidsongevallen, we blijven altijd zoeken naar verbeteringen. De positieve mentaliteit en open cultuur bij VPD maken het makkelijker om samen te werken aan veiligheid en preventie.

Hoe zorg je voor de veiligheid van chauffeurs op de weg?

Wendy: Er wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van onze chauffeurs. Ze krijgen regelmatig trainingen en worden tweewekelijks gemonitord en geëvalueerd op hun rijgedrag. We gebruiken modules in de vrachtwagens die het rijgedrag volgen, zoals veilig remmen en rustig rijden. Deze gegevens worden vervolgens besproken met de chauffeurs om te zien wat goed ging en wat verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen.

Nooit helemaal af

Waarmee ben je op dit moment vooral bezig?

Wendy: Branddetectie is een heel belangrijk topic. We zijn bezig met renovatie van ons hoofdkantoor en die werken volg ik ook mee op. De plannen werden goedgekeurd door de brandweer maar ik hou ook mee een oogje in het zeil. Zo controleer ik bijvoorbeeld of de evacuatiedeuren en het brandalarm goed werken, en help ik mee bij de keuze van de bureautafels die we aankopen. Verder ben ik bezig met het kiezen van nieuwe veiligheidsschoenen en zoek ik kandidaten om de verschillende modellen te testen. Zo is mijn werk nooit af… maar dat maakt het uitdagend!

Overtuigd of wens je een offerte op maat?

First in last mile delivery Contact