VPD HR-manager

Werknemer in de kijker: Nathalie Debraekeleer, HR-manager

HR-manager Nathalie Debraekeleer werkt al bijna 15 jaar voor VPD. En dat hoeft niet te verbazen als je weet dat VPD staat voor Van Peteghem – Debraekeleer.

Nathalie, het stond in de sterren geschreven dat jij bij VPD terecht zou komen?

Nathalie: Absoluut! VPD werd in 1946 opgericht door mijn grootvader en later overgenomen door mijn vader en mijn oom. Toen zij besloten te stoppen namen hun oudste zonen -mijn broer en mijn neef- het bedrijf over.

Van jongs af aan was ik dus al betrokken bij VPD: ik woonde waar het bedrijf gevestigd was, speelde tussen de chauffeurs en luisterde mee tijdens gesprekken met klanten. Ik kreeg het dus met de paplepel ingegeven, ook al was het niet mijn eerste job. Ik zat in de modesector totdat mijn broer me heeft gevraagd om bij VPD te komen werken.

Ik startte met administratieve taken zoals het invoeren van orders en de facturatie en naarmate ik meer verantwoordelijkheden kreeg groeide ik door naar een managementpositie. Omdat ik van nature uit veel belang hecht aan sociaal contact en het menselijke aspect was het logische stap om de verantwoordelijke voor HR en personeelsbeheer te worden.

Zorgen voor een warm gevoel

Wat houdt je functie precies in?

Geen enkele dag is dezelfde voor mij. Op dagelijkse basis coördineer ik zaken met het HR-team, volg ik sollicitaties en personeelszaken op. Tweewekelijks heb ik ook een strategische vergadering met het managementteam, waarbij we de toekomstplannen bepalen. Daarnaast heb ik ook een wekelijks overleg met onze preventieadviseur waarbij we zaken voor de veiligheid van onze werknemers bespreken.

Verder zit ben ik ook voorzitter van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR). Hierin voer ik regelmatig gesprekken met onze vakbondsafgevaardigden. Het contact met hen is voor mij erg belangrijk om een vinger aan de pols te houden over wat er leeft onder het personeel en om goede afspraken te maken over de ondersteuning en bescherming van onze medewerkers.

Wat is jouw drijfveer?

Ik luister graag naar medewerkers en zorg graag voor hen. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen bij VPD en een warm gevoel hebben. Dit zorgzame aspect heeft altijd al in mij gezeten, ook thuis. Ik vind het ook belangrijk dat mensen durven spreken en niet blijven zitten met problemen of frustraties. Daarom probeer ik ook altijd om een sfeer van vertrouwen te creëren en op een open en empathische manier te spreken én te luisteren.

Inclusie is niet iemand uitnodigen op een dansfeest - maar die persoon ook ten dans vragen

Waarop ben je trots?

VPD is de laatste jaren snel gegroeid, maar onze waarden en normen zijn altijd dezelfde gebleven. Hier werken veel verschillende nationaliteiten en culturen samen, en dat verloopt goed. Dit willen we graag zo houden omdat het ook een van de troeven van ons bedrijf is. Inclusie is niet iemand uitnodigen op een dansfeest. Het is die persoon ook ten dans vragen. Daar blijven we bijzondere aandacht voor hebben.

Heb je nog ideeën voor de toekomst?

Absoluut! Ik heb een vijfjarenplan opgesteld met voordelen voor onze medewerkers en manieren om hen betrokken te houden. We blijven vernieuwen en beslissingen nemen, wat cruciaal blijft voor de toekomst.

Een van de belangrijkste zaken is het verbeteren van ons onboardingproces. Nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreid opleidingsprogramma en we zorgen ervoor dat ze zich meteen welkom voelen, door in duidelijke taal uit te leggen hoe we werken. Dit geldt ook voor onze uitzendkrachten.

Zo wil ik graag informele lunchbijeenkomsten starten, waarbij we in kleine groepjes mensen uit verschillende afdelingen samenbrengen met iemand uit het management, op een ontspannen manier. Ik geloof dat dit ons veel kan leren, niet alleen over ons werk, maar vooral over elkaar. Op die manier kunnen we een hechter team vormen en elkaar beter ondersteunen.

Met de neuzen in dezelfde richting

Interviewer: Met welke uitdagingen kamp je?

Nathalie: De arbeidswetgeving verandert continu en het is een uitdaging om daar steeds op in te spelen. We willen ook graag meer gebruikmaken van AI en technologie om onze HR-processen te verbeteren, wat weer nieuwe vraagstukken en leerprocessen met zich meebrengt.

Ook op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we nog beter, hoewel we al erg mooie stappen hebben gezet. De mensen van het management hebben een goede visie en de neuzen staan in dezelfde richting, wat vertrouwen geeft.

Hoe zie je VPD en jouw rol daarbinnen verder groeien?

We zijn een innovatief en toonaangevend logistiek bedrijf dat wil opvallen en groeien. Hiervoor willen we strategieën ontwikkelen waardoor medewerkers zich betrokken voelen en met veel plezier voor VPD werken. Een goeie work-life balance en hoge mate van betrokkenheid zijn hierbij van cruciaal belang. En daar werk ik graag nog lang aan mee!

 

Werken bij VPD

 

Overtuigd of wens je een offerte op maat?

First in last mile delivery Contact