De toekomst van transport & logistiek

Bij VPD zijn we ons zeer bewust van de verschuivingen en uitdagingen voor de logistieke sector, zeker nu deze voor een belangrijke transitie staat. 

Nog altijd groeit de vraag naar vervoer van goederen, zeker gezien de grote stijging van de e-commerce volumes gedurende de Covid-19 pandemie. De sector is tegelijkertijd onderhevig aan steeds strengere milieueisen. Duurzame mobiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor steden. Gezien wegvervoer de grootste oorzaak is van luchtverontreiniging en broeikasgasemissies in stedelijke gebieden

Als innovator in ons vakgebied hechten wij enorm veel belang aan duurzaamheid en hanteren wij een milieubewuste bedrijfsvisie. We denken als leveringspartner graag mee met onze klant om innovatieve oplossingen te bieden die zowel voldoen aan de verwachtingen van hun eindklanten en ook nog eens ecologisch verantwoord zijn. We streven naar een groenere & gezondere samenleving voor eenieder. 

 

Overtuigd of wens je een offerte op maat?

First in last mile delivery Contact